Fri. Oct 18th, 2019

Kindalog

Blog chia sẻ kiến thức

1 min read

Windows Mở CMD để chạy command mklink. mklink /d Link Target Trong đó: Link: Đường dẫn của file alias Target:...

1 min read

Để sử dụng shortcode trong từng thành phần WordPress, tuỳ nhu cầu sử dụng mà ta thêm code phù hợp vào file...

About

Kindalog

Blog chia sẻ kiến thức.