Tạo bootable USB cài macOS High Sierra

Mặc dù chúng ta có thể nâng cấp macOS trực tiếp thông qua App Store, tuy nhiên cách này có thể vẫn để xót lại những tập tin rác của…

Cập nhật thay đổi Table Prefix trong WordPress

Lần đầu cài đặt WordPress gợi ý table prefix là wp_. Ta không đổi giá trị này vẫn được, tuy nhiên, việc giữ những giá trị cài đặt mặc định sẽ…

Tạo symbolic link

Windows Mở CMD để chạy command mklink. mklink /d Link Target Trong đó: Link: Đường dẫn của file alias Target: Đường dẫn đến file gốc Lưu ý CMD phải Run as…

Enable WordPress Shortcode

Để sử dụng shortcode trong từng thành phần WordPress, tuỳ nhu cầu sử dụng mà ta thêm code phù hợp vào file function.php cho phép shortcode thực thi. Widget Title Widget Text Comment…

Xem tất cả mật khẩu WiFi trên Windows

Kindalog đã có bài hướng dẫn xem tất cả mật khẩu WiFi trên macOS, nội dung lần này sẽ giới thiệu cách làm điều đó trên Windows. Bước 1. Mở Command…

Xem tất cả mật khẩu WiFi trên macOS

Hệ điều hành macOS có ứng dụng Keychain Access để lưu trữ tất cả thông tin đăng nhập, trong đó có thông tin trạm phát WiFi. Tương tự nội dung hiển…

Cách xử lý malware wp-vcd

Có thể bạn đã biết thông tin về malware wp-vcd được nói đến trên các diễn đàn WordPress thế giới từ mấy tháng vừa qua. Mình đã không biết sự vụ…

Thêm Post ID trong URL bài viết WordPress

Hẳn là bạn đã có thấy vài website hiển thị Post ID trong URL. Thí dụ như https://www.kindalog.com/them-post-id-vao-url-bai-viet-wordpress-1936/ URL có Post ID, 1936 trông kém duyên và ít thân thiện với người dùng…

Hiện file ẩn trong Finder trên macOS

Hệ điều hành macOS mặc định sẽ không hiện file, folder ẩn trong Finder - thường là file hệ thống, nhà phát triển hạn chế người dùng can thiệp để…

Ngắt trang trong bài viết WordPress

Bài viết quá dài nhưng nội dung không thể chia thành nhiều post riêng lẻ. Nếu gặp phải vấn đề này, ta có thể cân nhắc phân trang bên trong bài…

Xóa nút Add to cart trong WooCommerce

Với WooCommerce, một sản phẩm được áp giá thì sẽ có nút Add to cart / Thêm vào giỏ hàng. Nếu muốn xóa tất cả nút Add to cart này…

Chuyển hướng trang 404 trong WordPress

Để hạn chế user bị ám ảnh bởi trang 404: Page not found, ta có thể đưa user về Home nếu họ truy cập 1 trang không tồn tại. Code…