Cách chặn web đen trên iPhone, iPad rất đơn giản

Hệ điều hành iOS nói chung, iPhone, iPad hay iPod nói riêng có sẵn chức năng chặn web có nội dung người lớn, kể cả kết quả tìm kiếm với Google. Để sử dụng chức năng này, bạn làm như…