Arduino

Setup Kit Arduino Wifi ESP8266 WEMOS D1 R2

Bước 1. Install Driver Windows Mac OSX Bước 2. Copy và paste URL bên dưới vào Addition Boards Manager URLs http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json Bước 3. Open Boards Manager Bước 4. Install package esp8266 by ESP8266 Community có thư viện hỗ trợ WeMos Hoàn tất. Sau […]

Install CH34x driver – Fix USB serial ports

Trường hợp Serial ports không có port đang kết nối thiết bị (hình 1), và như vậy ta không thể upload code vào board. Hãy thử fix với 2 cách sau: 1. Kiểm tra cable đang dùng kết nối bảng […]