Tue. Jul 16th, 2019

Kindalog

Blog chia sẻ kiến thức

Arduino

1 min read

Bước 1. Install Driver Windows Mac OSX Bước 2. Copy và paste URL bên dưới vào Addition Boards Manager URLs http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json Bước...

About

Kindalog

Blog chia sẻ kiến thức.