Tue. Jul 16th, 2019

Kindalog

Blog chia sẻ kiến thức

Download macOS High Sierra 10.13.6 trực tiếp từ server Apple

2 min read

Ngày nay, khi download macOS High Sierra trên App Store thì file Install macOS High Sierra.app chỉ khoảng 22.7 MB, file này không thể dùng để tạo bộ cài đặt offline.

Bài viết này ghi lại một trong các cách download macOS High Sierra 10.13.6 để tạo bộ cài đặt offline.

1. Download những files sau đây

2. Giải nén file InstallAssistantAuto.pkg để lấy file Install macOS High Sierra.app

Ta có thể dùng ứng dụng đọc file pkg/mpkg, thí dụ Pacifist tại https://www.charlessoft.com.

Hoặc dùng Terminal command:

pkgutil --expand-full [pkg] [dir]

Thí dụ: pkgutil —expand-full /Users/kindalog/Downloads/InstallAssistantAuto.pkg /Users/kindalog/Downloads/ExtractPKG

Tìm file app ta cần trong folder Payload.

3. Giải nén file InstallESDDmg.pkg để lấy file InstallESD.dmg

Tương tự bước 2.

4. Copy Install maOS Data vào folder SharedSupport trong file Install macOS High Sierra.app

Click chuột phải trên file app >> Show Package Contents >> Contents >> SharedSupport

Copy những files này vào folder SharedSupport.

  • InstallESD.dmg
  • AppleDiagnostics.chunklist
  • AppleDiagnostics.dmg
  • BaseSystem.chunklist
  • BaseSystem.dmg

Ngoài ra, trong folder có sẵn file InstallInfo.plist, như vậy ta có 6 files trong folder SharedSupport.

Đến đây ta có file cài đặt Install macOS High Sierra.app dung lượng  khoảng 5.23 GB. Tiếp theo, mời bạn xem tiếp bài viết Tạo bootable USB cài macOS High Sierra.

Tham khảo:

  • https://swscan.apple.com/content/catalogs/others/index-10.13-10.12-10.11-10.10-10.9-mountainlion-lion-snowleopard-leopard.merged-1.sucatalog.gz
  • https://gist.github.com/gtoast/cb24d236f3cc2a0d7ddbb8119dcefa58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About

Kindalog

Blog chia sẻ kiến thức.