TeamViewer là một công cụ hỗ trợ từ xa khá hiệu quả tính tới thời điểm hiện tại. Nó cho phép ta truy cập và thao tác từ xa bằng giao diện, như thể ta đang ngồi tại nơi máy tính đang được truy cập, thậm chí là smart phone cũng có thể truy cập được vào PC. Điều hấp dẫn nhất là phiên bản miễn phí hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của người dùng phổ thông.

Có lẽ TeamViewer không còn xa lạ gì đối với người dùng máy tính, đặc biệt là dân “cài win dạo”. Tuy nhiên, công cụ này vẫn có khả năng gây lúng túng cho người ngoại đạo. Hôm nay, bài log này mạo muội giới thiệu cách sử dụng TeamViewer cơ bản trên hệ điều hành Windows, mời bạn tham khảo.

Bước 1. Tải về TeamViewer dành cho Windows

Bước 2. Sau khi tải thành công, chạy file TeamViewer_Setup.exe. Nếu thấy thông báo như hình bên dưới, bạn có thể chọn Yes.

Giới thiệu TeamViewer truy cập nhanh máy tính từ xa

Bước 3. Cài đặt như sau tại màn hình Welcome

1. Chọn Run only (one time use)

2. Chọn Personal / Non-commercial use

3. Nhấn Accept – run

Giới thiệu TeamViewer truy cập nhanh máy tính từ xa
Bước 3

Bước 4a. Nếu bạn là người-cần-hỗ-trợ thì cung cấp thông tin Allow Remote Control cho người-hỗ-trợ để họ truy cập vào máy tính của bạn

  • Your ID
  • Password
Giới thiệu TeamViewer truy cập nhanh máy tính từ xa
Bước 4a

Trước khi cung cấp Your ID và Password cho người khác, bạn nên tắt hết ứng dụng, màn hình riêng tư đang chạy trên máy tính, như là album hình, tài liệu cá nhân, facebook… và tốt nhất là bạn không nên rời mắt khỏi máy tính trong khi người lạ đang truy cập vào.

Nếu cần thời gian để tải hoặc cài đặt ứng dụng, bạn nên tắt kết nối TeamViewer trong khoảng thời gian chết này, và sẽ mở lại kết nối sau khi đã tải hoặc cài xong ứng dụng. Điều này sẽ giúp giảm tải đường truyền Internet và hạn chế rủi ro cho thông tin cá nhân của bạn.

Xem thêm vài chức năng thường dùng bên dưới.

Bước 4b. Nếu bạn là người-hỗ-trợ thì nhập thông tin do người-cần-hỗ-trợ đã cung cấp vào Control Remote Computer để truy cập vào máy tính của họ

1. Nhập Partner ID (Your ID do người-cần-hỗ-trợ cung cấp)

2. Chọn Remote control

3. Nhấn Connect to partner

4. Nhập Password (Password do người-cần-hỗ-trợ cung cấp)

5. Nhấn Log on

Giới thiệu TeamViewer truy cập nhanh máy tính từ xa
Bước 4b
Giới thiệu TeamViewer truy cập nhanh máy tính từ xa
Bước 4b

Vài chức năng thường dùng trong phiên kết nối TeamViewer:

  • Allow control: Cho phép hoặc không cho phép quyền điều khiển đối với từng máy truy cập.
    • Biểu tượng  đang cấp quyền điều khiển.
    • Biểu tượng  không cấp quyền điều khiển.
Giới thiệu TeamViewer truy cập nhanh máy tính từ xa
Allow control
  • Communicate – Chat & Video: Gửi tin nhắn hoặc gọi video.
Giới thiệu TeamViewer truy cập nhanh máy tính từ xa
Communicate
  • Files & Extras – Screen Recording: Chụp hoặc ghi video màn hình.
  • Files & Extras – File Transfer: Truyền tập tin dữ liệu.
Giới thiệu TeamViewer truy cập nhanh máy tính từ xa
Files & Extras