Yahoo đã có thông báo chính thức đến người dùng rằng họ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ Yahoo Messenger từ ngày 17/07/2018. Sau ngày này, người dùng sẽ không thể sử dụng Yahoo Messenger, cũng như truy cập hay đăng nhập tại https://messenger.yahoo.com.

Hiện tại hãng chưa có sản phẩm thay thế hoàn toàn cho Yahoo Messenger, tuy nhiên họ có gợi ý một ứng dụng group chat đang chạy beta, Yahoo Squirrel tại https://squirrel.yahoo.com.

Từ bây giờ cho đến ngày 17/07, người dùng có thể tải dữ liệu Yahoo Messenger của mình về máy tính như sau:

1. Truy cập downloader request tại https://messenger.yahoo.com/getmydata.

2. Đăng nhập Yahoo ID.

3. Nhập Account Key xác thực tài khoản.

4. Nhập email để nhận thông báo.

5. Kiểm tra email từ Yahoo xác nhận đã nhận yêu cầu đóng gói dữ liệu.

6. Theo dõi email từ Yahoo thông báo dữ liệu đã đóng gói thành công, thông thường khoảng 2-4 ngày sau khi bạn gửi yêu cầu sao lưu dữ liệu.

Tiền thân là Yahoo Paper ra đời vào tháng 3/1998, sau đó được đổi tên thành Yahoo Messenger vào tháng 6/1999, Y!M sẽ phải nói lời tạm biệt sau hơn 20 năm phát triển với nhiều kỷ niệm. Trước đó, Yahoo đã khai tử mạng xã hội Yahoo 360 vào đầu năm 2013.