iOS

Thay đổi DNS trên iPhone, iPad

Để thay đổi DNS trên iOS 10 hay những thiết bị chạy iOS như iPhone, iPad, iPod - các bước thực hiện như sau: Bước 1. Mở ứng dụng Settings (Cài…