Pending transaction hay Unconfirmed transaction là trạng thái giao dịch chưa thành công. Lúc này, mặc dù bitcoin đã rời khỏi ví bên-gửi, nhưng nó chưa đến được địa chỉ ví bên-nhận nên nó chưa được xác nhận là giao dịch thành công.

Theo nguyên tắc, giao dịch bitcoin có phí (mining fee) cao sẽ được ưu tiên xác nhận trước. Do đó, nếu một giao dịch có phí quá thấp thì có khả năng nó mãi mãi không thể “siêu thoát”. Vì ta không thể hủy giao dịch bitcoin, và càng không thể yêu cầu bên-nhận trả lại lượng bitcoin mà họ chưa nhận được. Vậy phải làm sao?

Khi đó ta chỉ có thể đẩy nhanh quá trình xác nhận giao dịch, cần trả thêm phí nếu cần thiết. Thật may là hiện tại đã có dịch vụ hỗ trợ xử lý những giao dịch bị treo kiểu này.

Bài log này sẽ giới thiệu công cụ khắc phục tình trạng unconfirmed transaction của ViaBTC như sau:

Bước 1. Copy TXID trong bitcoin block

Khắc phục bitcoin unconfirmed transaction
Bước 1

Bước 2.

1. Truy cập trang công cụ Transaction Accelerator của ViaBTC

2. Dán TXID vào Transaction ID

3. Nhập Captcha

4. Nhấn Submit. Nếu bạn nhập thành công thì sẽ thấy thông báo Acceleration succeeded

Khắc phục bitcoin unconfirmed transaction
Bước 2

Sau đó, bạn sẽ tiếp tục đợi… và nếu may mắn, giao dịch bitcoin của bạn sẽ hoàn tất sau 1 đêm. Chờ đợi không phải lúc nào cũng hạnh phúc nên hãy cân nhắc khi dùng manual mining fee (nếu có) thấp hơn dynamic mining fee.

Bạn có thể kiểm tra sự góp phần của ViaBTC trong giao dịch sau khi được xác nhận.

Khắc phục bitcoin unconfirmed transaction
Click Block ID trong bitcoin block
Khắc phục bitcoin unconfirmed transaction
ViaBTC chuyển tiếp giao dịch thành công