Làm web

Cách tạo file cấu hình php.ini trên macOS

Bài viết này ghi lại cách tạo file cấu hình php.ini cho PHP trên macOS High Sierra 10.13, theo sau bài viết Cài đặt nhanh Apache, MySQL, PHP trên macOS Ta sẽ phải cần file này để cấu hình vài […]

Cài đặt nhanh Apache, MySQL, PHP trên macOS

1. Apache MacOS High Sierra 10.13 có cài tích hợp sẵn Apache và ta chỉ cần khởi động nó thông qua Terminal. $ sudo apachectl start Sau đó, ta mở trình duyệt web và truy cập địa chỉ localhost hoặc 127.0.0.1 sẽ […]

Cập nhật thay đổi Table Prefix trong WordPress

Lần đầu cài đặt WordPress gợi ý table prefix là wp_. Ta không đổi giá trị này vẫn được, tuy nhiên, việc giữ những giá trị cài đặt mặc định sẽ khiến cho website của ta vô cùng yếu ớt đối […]

Enable WordPress Shortcode

Để sử dụng shortcode trong từng thành phần WordPress, tuỳ nhu cầu sử dụng mà ta thêm hooks phù hợp vào file function.php cho phép shortcode thực thi. Enable shortcode in Widget Title: add_filter( ‘widget_title’, ‘do_shortcode’ ); Enable shortcode Widget Text: add_filter( ‘widget_text’, […]

Cách xử lý malware wp-vcd

Có thể bạn đã biết thông tin về malware wp-vcd được nói đến trên các diễn đàn WordPress thế giới từ mấy tháng vừa qua. Mình đã không biết sự vụ này cho đến hôm nay được trải nghiệm thực tế. […]

Thêm Post ID trong URL bài viết WordPress

Hẳn là bạn đã có thấy vài website hiển thị Post ID trong URL. Thí dụ như https://www.kindalog.com/them-post-id-vao-url-bai-viet-wordpress-1936/ URL có Post ID, 1936 trông kém duyên và ít thân thiện với người dùng hơn. Vậy tại sao nó được sử dụng? Đối với […]