Cập nhật thay đổi Table Prefix trong WordPress

Lần đầu cài đặt WordPress gợi ý table prefix là wp_. Ta không đổi giá trị này vẫn được, tuy nhiên, việc giữ những giá trị cài đặt mặc định sẽ khiến cho website của ta vô cùng yếu ớt đối […]

Enable WordPress Shortcode

Để sử dụng shortcode trong từng thành phần WordPress, tuỳ nhu cầu sử dụng mà ta thêm hooks phù hợp vào file function.php cho phép shortcode thực thi. Enable shortcode in Widget Title: add_filter( ‘widget_title’, ‘do_shortcode’ ); Enable shortcode Widget Text: add_filter( ‘widget_text’, […]

Cách xử lý malware wp-vcd

Có thể bạn đã biết thông tin về malware wp-vcd được nói đến trên các diễn đàn WordPress thế giới từ mấy tháng vừa qua. Mình đã không biết sự vụ này cho đến hôm nay được trải nghiệm thực tế. […]

Thêm Post ID trong URL bài viết WordPress

Hẳn là bạn đã có thấy vài website hiển thị Post ID trong URL. Thí dụ như https://www.kindalog.com/them-post-id-vao-url-bai-viet-wordpress-1936/ URL có Post ID, 1936 trông kém duyên và ít thân thiện với người dùng hơn. Vậy tại sao nó được sử dụng? Đối với […]

Ngắt trang trong bài viết WordPress

Bài viết quá dài nhưng nội dung không thể chia thành nhiều post riêng lẻ. Nếu gặp phải vấn đề này, ta có thể cân nhắc phân trang bên trong bài viết. Cách 1. Dùng tag nextpage trong khung soạn thảo ở […]

Xóa nút Add to cart trong WooCommerce

Với WooCommerce, một sản phẩm được áp giá thì sẽ có nút Add to cart / Thêm vào giỏ hàng. Nếu muốn xóa tất cả nút Add to cart này trên shop và chỉ hiện thị giá sản phẩm để […]

Chuyển hướng trang 404 trong WordPress

Để hạn chế user bị ám ảnh bởi trang 404: Page not found, ta có thể đưa user về Home nếu họ truy cập 1 trang không tồn tại. Code xử lý được đặt ở đầu file 404.php của theme […]

Xóa Default sorting và Results counting trong WooCommerce

Thêm đoạn code sau đây vào file functions.php để xóa thành phần “Showing all xx results” hay “Showing xx of xx results” và drop-down “Default sorting” trên trang Shop/Cửa hàng. function remove_before_shop_loop() { remove_action( ‘woocommerce_before_shop_loop’, ‘woocommerce_result_count’, 20 ); remove_action( ‘woocommerce_before_shop_loop’, ‘woocommerce_catalog_ordering’, […]