Facebook YouTube

Thêm đuôi .html sau đường dẫn bài viết WordPress

Để hiển thị .html hay bất kỳ extension trong URL của bài viết, mình chỉ cần sửa cấu trúc permalink tại trang Permalink Settings (WP-Admin -> Settings -> Permalinks) Chọn Custom Structure và nhập cấu trúc /%postname%.html Lưu ý .html có…

Cách chặn web đen trên iPhone, iPad rất đơn giản

Hệ điều hành iOS nói chung, iPhone, iPad hay iPod nói riêng có sẵn chức năng chặn web có nội dung người lớn, kể cả kết quả tìm kiếm với Google. Để sử dụng chức năng này, bạn làm như…

Hủy chức năng tự tạo ảnh thumbnail trong WordPress

Khi ta upload ảnh trong WordPress, hệ thống tự tạo những file ảnh có kích thước nhỏ hơn dựa trên kích thước của ảnh gốc, các file kích thước được khai báo sẵn là thumbnail (150 x 150) medium (300…

Tùy chỉnh đường dẫn trang tìm kiếm trong WordPress

WordPress qui định cấu trúc mặc định của search URL là /?s=key+word. Mình trông nó không thân thiện với SEO nên chèn code sau vào file functions.php để hiển thị đường dẫn dưới dạng /search/key+word function rewrite_search_url() { if ( is_search() &&…

Loại trừ pages ra khỏi kết quả tìm kiếm trong WordPress

Chức năng tìm kiếm trong WordPress mặc định sẽ duyệt tất cả posts và pages. Nhưng thực tế user chỉ muốn search posts, và pages thường dùng cho thông tin chung như About, Contacts… Thế nên, kết quả tìm được…