Tạo symbolic link

Windows Mở CMD để chạy command mklink. mklink /d Link Target Trong đó:Link: Đường dẫn của file aliasTarget: Đường dẫn đến file gốc Lưu ý CMD phải Run as administrator thì mới chạy được lệnh này. Unix (Linux, macOS) Mở Terminal để […]

Enable WordPress Shortcode

Để sử dụng shortcode trong từng thành phần WordPress, tuỳ nhu cầu sử dụng mà ta thêm hooks phù hợp vào file function.php cho phép shortcode thực thi. Enable shortcode in Widget Title: add_filter( ‘widget_title’, ‘do_shortcode’ ); Enable shortcode Widget Text: add_filter( ‘widget_text’, […]

Xem tất cả mật khẩu WiFi trên Windows

Kindalog đã có bài hướng dẫn xem tất cả mật khẩu WiFi trên macOS, nội dung lần này sẽ giới thiệu cách làm điều đó trên Windows. Bước 1. Mở Command Prompt – Cmd Bước 2 (không bắt buộc). Gõ lệnh để […]

Xem tất cả mật khẩu WiFi trên macOS

Hệ điều hành macOS có ứng dụng Keychain Access để lưu trữ tất cả thông tin đăng nhập, trong đó có thông tin trạm phát WiFi. Tương tự nội dung hiển thị mật khẩu WiFi trên Windows, chúng ta có thể […]

Xem mật khẩu WiFi đang kết nối trên Windows

Windows và nhiều hệ điều hành khác cho phép người sử dụng xem lại mật khẩu WiFi đang được lưu trong máy tính. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chúng ta làm thế nào để hiển thị mật khẩu […]

Cách xử lý malware wp-vcd

Có thể bạn đã biết thông tin về malware wp-vcd được nói đến trên các diễn đàn WordPress thế giới từ mấy tháng vừa qua. Mình đã không biết sự vụ này cho đến hôm nay được trải nghiệm thực tế. […]

Thêm Post ID trong URL bài viết WordPress

Hẳn là bạn đã có thấy vài website hiển thị Post ID trong URL. Thí dụ như https://www.kindalog.com/them-post-id-vao-url-bai-viet-wordpress-1936/ URL có Post ID, 1936 trông kém duyên và ít thân thiện với người dùng hơn. Vậy tại sao nó được sử dụng? Đối với […]