Thêm đuôi .html sau đường dẫn bài viết WordPress

Để hiển thị .html hay bất kỳ extension trong URL của bài viết, mình chỉ cần sửa cấu trúc permalink tại trang Permalink Settings (WP-Admin -> Settings -> Permalinks) Chọn Custom Structure và nhập cấu trúc /%postname%.html Lưu ý .html có…

Cách chặn web đen trên iPhone, iPad rất đơn giản

Hệ điều hành iOS nói chung, iPhone, iPad hay iPod nói riêng có sẵn chức năng chặn web có nội dung người lớn, kể cả kết quả tìm kiếm với Google. Để sử dụng chức năng này, bạn làm như…