Hiện file ẩn trong Finder trên macOS

Hệ điều hành macOS mặc định sẽ không hiện file, folder ẩn trong Finder – thường là file hệ thống, nhà phát triển hạn chế người dùng can thiệp để đảm bảo nó hoạt động ổn định. Nếu bạn muốn […]

Khôi phục cài đặt gốc của Dock trên macOS

Sau một thời gian sử dụng, tùy chỉnh thanh Dock trên macOS, nếu bạn muốn khôi phục lại cài đặt gốc của nó, và cách dùng Terminal command là nhanh nhất. defaults delete com.apple.dock; killall Dock Ghi chú: File ghi […]

Ngắt trang trong bài viết WordPress

Bài viết quá dài nhưng nội dung không thể chia thành nhiều post riêng lẻ. Nếu gặp phải vấn đề này, ta có thể cân nhắc phân trang bên trong bài viết. Cách 1. Dùng tag nextpage trong khung soạn thảo ở […]

Xóa nút Add to cart trong WooCommerce

Với WooCommerce, một sản phẩm được áp giá thì sẽ có nút Add to cart / Thêm vào giỏ hàng. Nếu muốn xóa tất cả nút Add to cart này trên shop và chỉ hiện thị giá sản phẩm để […]

Chuyển hướng trang 404 trong WordPress

Để hạn chế user bị ám ảnh bởi trang 404: Page not found, ta có thể đưa user về Home nếu họ truy cập 1 trang không tồn tại. Code xử lý được đặt ở đầu file 404.php của theme […]

Xóa Default sorting và Results counting trong WooCommerce

Thêm đoạn code sau đây vào file functions.php để xóa thành phần “Showing all xx results” hay “Showing xx of xx results” và drop-down “Default sorting” trên trang Shop/Cửa hàng. function remove_before_shop_loop() { remove_action( ‘woocommerce_before_shop_loop’, ‘woocommerce_result_count’, 20 ); remove_action( ‘woocommerce_before_shop_loop’, ‘woocommerce_catalog_ordering’, […]

Thêm đuôi .html sau đường dẫn bài viết WordPress

Để hiển thị .html hay bất kỳ extension trong URL của bài viết, mình chỉ cần sửa cấu trúc permalink tại trang Permalink Settings (WP-Admin -> Settings -> Permalinks) Chọn Custom Structure và nhập cấu trúc /%postname%.html Lưu ý .html có […]