Facebook YouTube

Cách xóa tài khoản Skype

Thời điểm hiện tại, để xóa tài khoản Skype thì user phải đóng luôn tài khoản Microsoft *@live.com *@outlook.com, và đồng thời…

Ý niệm về website

Ngày xửa ngày xưa, nếu được hỏi thì tôi đáp luôn website là trang web hay trang mạng, Google và…