Thay đổi DNS trên Windows 10

Để thay đổi DNS trên Windows 10, các bước thực hiện như sau: Bước 1. Mở Control Panel Bạn đã biết…

Thay đổi DNS trên macOS

Để thay đổi DNS trên macOS, các bước thực hiện như sau: Bước 1. Mở Network Preferences Hoặc từ System Preferences…

Cách xóa tài khoản Skype

Thời điểm hiện tại, để xóa tài khoản Skype thì user phải đóng luôn tài khoản Microsoft *@live.com *@outlook.com, và đồng thời…

Ý niệm về website

Ngày xửa ngày xưa, nếu được hỏi thì tôi đáp luôn website là trang web hay trang mạng, Google và…