Bước 1. Install Driver

Bước 2. Copy và paste URL bên dưới vào Addition Boards Manager URLs

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Setup Kit Arduino Wifi ESP8266 WeMos D1 R2
Bước 2

Bước 3. Open Boards Manager

Setup Kit Arduino Wifi ESP8266 WeMos D1 R2
Bước 3

Bước 4. Install package esp8266 by ESP8266 Community có thư viện hỗ trợ WeMos

Setup Kit Arduino Wifi ESP8266 WeMos D1 R2
Bước 4

Hoàn tất. Sau khi cài đặt package esp8266, ta thấy WeMos D1 R2 & mini trong Board list.

Setup Kit Arduino Wifi ESP8266 WeMos D1 R2
Hoàn tất

References:
Schematic V2.0.0 (D1 R2)
WEMOS Wiki