Vào ngày 30/09/2017, đội WordPress Polygots sẽ tổ chức chào mừng sự kiện Global WordPress Translation Day lần thứ 3. Đây là một sự kiện toàn cầu diễn ra trong 24 giờ tập trung vào địa phương hóa ngôn ngữ trong hệ sinh thái WordPress (core, theme, plugin) và là sự kết hợp giữa việc tổ chức gặp mặt trực tiếp với các bài thuyết trình từ những người tham gia dịch WordPress trên toàn thế giới

Các sự kiện gặp gỡ (meetup) sẽ được tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới, nơi mà các thành viên trong cộng đồng sẽ cùng tụ hợp để cùng dịch WordPress. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên trang WordPress Translation Day.

Hiện tại Việt Nam đã có ba thành phố tham gia chương trình này là:

Nguồn tin: https://vi.wordpress.org/2017/09/13/thang-qua-trong-wordpress-thang-8/