Skype

Cách xóa tài khoản Skype

Thời điểm hiện tại, để xóa tài khoản Skype thì user phải đóng luôn tài khoản Microsoft *@live.com *@outlook.com, và đồng thời đóng tất cả dịch vụ liên quan như Outlook, OneDrive, Xbox… Nếu tài khoản Microsoft chỉ sử dụng cho mỗi […]