Mặc dù chúng ta có thể nâng cấp macOS trực tiếp thông qua App Store, tuy nhiên cách này có thể vẫn để xót lại những tập tin rác của hệ điều hành và ứng dụng trong máy tính sau một thời gian sử dụng, cấu hình của phiên bản cũ không còn phù hợp với phiên bản mới… Do đó, có nhiều lời khuyên người dùng macOS nên cài mới hoàn toàn để máy tính hoạt động ổn định hơn.

Bài viết hướng cách tạo bộ cài đặt bootable USB/ bootable installer để cài macOS High Sierra (10.13) bằng những công cụ có sẵn trên macOS.

1. Download macOS High Sierra trên App Store

Sau khi tải hoàn tất, chúng ta có thể tìm thấy file Install macOS High Sierra được lưu trong thư mục Applications.

2. Format USB/ flash drive

Chúng ta cần USB 8GB (hoặc hơn).

2.1. Khởi động Disk Utility

  • /Applications/Utilities/Disk Utility
  • Spotlight Search: Disk Utility

2.2. Chọn USB/ flash drive cần format
2.3. Nhấn Erase

2.4. Cài đặt thông số:

  • Name: Untitled
  • Format: Mac OS Extended (Journaled)
  • Scheme: GUID Partition Map

2.5. Nhấn Erase

2.6. Nhấn Done khi quá trình format hoàn tất.

3. Copy source vào USB

Bây giờ chúng ta tiến hành chép source từ file Install macOS High Sierra đã download ở bước 1 vào USB đã format ở bước 2.

3.1. Khởi động Terminal

  • /Applications/Utilities/Terminal
  • Spotlight Search: Terminal

3.2. Gõ lệnh trong Terminal

sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled

Untitled là tên USB được khai báo ở bước 2.4.

3.3. Nhập Password

3.4. Nhập “Y” và nhấn Enter/Return đồng ý xoá dữ liệu và tiến hành copy file cài đặt macOS High Sierra vào USB.

Để sử dụng, chúng ta khởi động lại máy tính, đồng thời nhấn phím Alt/Option và chọn USB để tiến hành cài đặt.

Tham khảo:

https://support.apple.com/en-us/HT201372