Ngày nay, kênh YouTube đã quá quen thuộc với chúng ta và Google có 2 loại kênh YouTube, đó là kênh cá nhân (Personal) và kênh thương hiệu (Brand). Loại kênh thương hiệu cho phép bạn đặt tên tự do hơn vì không bắt buộc theo định dạng Họ – Tên, và bạn còn có thể phân quyền quản lý tài khoản chung, điều này có nghĩa là bạn không cần phải chia sẻ tài khoản chính của mình cho các thành viên trong nhóm làm việc.

Kindalog sẽ hướng dẫn bạn tạo một kênh thương hiệu, Brand Account ngay bây giờ.

1. Đăng nhập vào trang https://studio.youtube.com

2. Click Sử dụng tên doanh nghiệp hoặc tên khác

3. Đặt tên tài khoản thương hiệu

Sau khi nhấn Tạo là bạn đã có một kênh YouTube.

Tiếp theo, ta phân quyền cho các thành viên.

4. Click Cài đặt

5. Click Quản lý quyền

6. Click Quản lý quyền

7. Click biểu tượng thêm thành viên

8. Nhập địa chỉ email và chọn vai trò cho thành viên

9. Click Mời là hoàn tất