Người dùng macOS cần phải bật tuỳ chọn Anywhere trong System Preferences – Security & Privacy để có thể cài ứng dụng bên ngoài App Store.

Tuy nhiên, từ phiên bản Sierra 10.12, Apple đã ẩn tuỳ chọn Anywhere trên giao diện mặc định. Nếu không bật tuỳ chọn Anywhere này, ta sẽ thấy hệ thống báo lỗi khi mở file patch: “Tên App” is damaged and can’t be opened. You should move it to the Trash.

Để tắt GateKeeper và hiển thị tuỳ chọn Anywhere cũng khá đơn giản.

1. Mở Terminal

2. Nhập câu lệnh bên dưới và nhấn Enter

sudo spctl --master-disable

3. Nhập mật khẩu người dùng và nhấn Enter

Lưu ý trong lúc nhập mật khẩu, trên màn hình sẽ không có gì thay đổi, sẽ không có dấu sao (*), nhưng ta cứ nhập đúng mật khẩu và Enter là được.

Sau đó ta có thể kiểm tra câu lệnh đã thực thi và GateKeeper đã được vô hiệu hóa hay chưa bằng câu lệnh:

spctl --status

Nếu trên màn hình in ra thông báo assessments disabled là được.

Để kích hoạt GateKeeper trở lại và ẩn tuỳ chọn Anywhere, ta dùng câu lệnh:

sudo spctl --master-enable