Để thay đổi DNS trên iOS 10 hay những thiết bị chạy iOS như iPhone, iPad, iPod – các bước thực hiện như sau:

Bước 1. Mở ứng dụng Settings (Cài đặt)

Bước 2. Nhấn Wi-Fi

Bước 3. Nhấn biểu tượng  của Wi-Fi đang kết nối

Bước 4. Trên trang thông tin của Wi-Fi đang kết nối, tìm đến dòng DNS (DHCP) và nhấn vào đấy

Bước 5. Khi nhấn vào dòng DNS thì bàn phím sẽ hiển thị để ta nhập địa chỉ DNS mới. Ta có thể sử dụng 1 trong 2 dịch vụ miễn phí sau:

  • Google: 8.8.8.8 hoặc 8.8.8.8, 8.8.4.4
  • OpenDNS: 208.67.222.222 hoặc 208.67.222.222, 208.67.220.220

Bước 6. Sau khi nhập xong, nhấn biểu tượng ở góc trên-trái để lưu DNS mới

Hoàn tất! Ta có thể vào lại trang thông tin của Wi-Fi đang kết nối để xem lại địa chỉ DNS đã lưu đúng chưa.