Để thay đổi DNS trên Windows 10, các bước thực hiện như sau:

Bước 1. Mở Control Panel

Bạn đã biết có nhiều cách để mở Control Panel, dưới đây là cách dùng lệnh Run đơn giản.

1. Nhấn tổ hợp phím Ctrl_R

2. Gõ control panel

3. Nhấn phím Enter hoặc nhấp OK

DNS trên Windows 10
Bước 1

Bước 2.  [Control Panel] Nhấp View network status and tasks

DNS trên Windows 10
Bước 2

Bước 3. [Network and Sharing Center] Nhấp Ethernet

DNS trên Windows 10
Bước 3

Bước 4. [Ethernet Status] Nhấp Properties

DNS trên Windows 10
Bước 4

Bước 5. [Ethernet Properties]

1. Chọn (hoặc nhấp đúp chuột) Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

2. Nhấp Propertices

DNS trên Windows 10
Bước 5

Bước 6. [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties]

1. Chọn Use the following DNS server addresses

2. Nhập địa chỉ DNS mới. Ta có thể dùng thử 1 trong 2 dịch vụ miễn phí sau:

  •  Google:
    • Preferred DNS server8.8.8.8
    • Alternate DNS server8.8.4.4
  • OpenDNS:
    • Preferred DNS server: 208.67.222.222
    • Alternate DNS server208.67.220.220

3. Nhấp OK

DNS trên Windows 10
Hoàn tất