Hẳn là bạn đã có thấy vài website hiển thị Post ID trong URL.

Thí dụ như https://www.kindalog.com/them-post-id-vao-url-bai-viet-wordpress-1936/

URL có Post ID, 1936 trông kém duyên và ít thân thiện với người dùng hơn. Vậy tại sao nó được sử dụng?

Đối với kiểu URL trên, WordPress sẽ trích xuất Post ID trong URL và link đến bài viết dựa vào ID này. Do đó, ta vẫn giữ được backlink, cũng như hạn chế tải trang 404 nếu slug của bài viết có thay đổi.

Ngoài ra, việc hiển thị ID này không ảnh hưởng tới kỷ thuật SEO ngày nay, tương tự sự tồn tại .html trong URL.

Nếu bạn không có thói quen vọc slug thì cũng không cần phải áp dụng cấu trúc URL này. Vấn đề còn lại là sở thích mà thôi.

WordPress cho phép thay đổi cấu trúc URL dễ dàng trên trang Permalink Settings.

Cấu trúc sau đây cho phép hiển thị Post ID trong URL.

/%postname%-%post_id%/