Thủ thuật

Tạo kênh YouTube thương hiệu

Ngày nay, kênh YouTube đã quá quen thuộc với chúng ta và Google có 2 loại kênh YouTube, đó là kênh cá nhân (Personal) và kênh thương hiệu (Brand). Loại kênh thương hiệu cho phép bạn đặt tên tự do […]

Cài ứng dụng iOS bên ngoài App Store

Cách 1: Cài ứng dụng thông qua Xcode Cách này yêu cầu phải có hệ điều hành macOS có cài đặt Xcode do Apple phát hành. Hiện tại, Xcode chỉ có thể chạy trên hệ điều hành macOS mà thôi. […]

Tạo bootable USB cài macOS High Sierra

Mặc dù chúng ta có thể nâng cấp macOS trực tiếp thông qua App Store, tuy nhiên cách này có thể vẫn để xót lại những tập tin rác của hệ điều hành và ứng dụng trong máy tính sau […]

Tạo symbolic link

Windows Mở CMD để chạy command mklink. mklink /d Link Target Trong đó:Link: Đường dẫn của file aliasTarget: Đường dẫn đến file gốc Lưu ý CMD phải Run as administrator thì mới chạy được lệnh này. Unix (Linux, macOS) Mở Terminal để […]

Xem tất cả mật khẩu WiFi trên Windows

Kindalog đã có bài hướng dẫn xem tất cả mật khẩu WiFi trên macOS, nội dung lần này sẽ giới thiệu cách làm điều đó trên Windows. Bước 1. Mở Command Prompt – Cmd Bước 2 (không bắt buộc). Gõ lệnh để […]

Xem tất cả mật khẩu WiFi trên macOS

Hệ điều hành macOS có ứng dụng Keychain Access để lưu trữ tất cả thông tin đăng nhập, trong đó có thông tin trạm phát WiFi. Tương tự nội dung hiển thị mật khẩu WiFi trên Windows, chúng ta có thể […]

Xem mật khẩu WiFi đang kết nối trên Windows

Windows và nhiều hệ điều hành khác cho phép người sử dụng xem lại mật khẩu WiFi đang được lưu trong máy tính. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chúng ta làm thế nào để hiển thị mật khẩu […]