Windows

#macOS #Windows

Tạo symbolic link

Windows Mở CMD để chạy command mklink. mklink /d Link Target Trong đó: Link: Đường dẫn của file alias Target: Đường dẫn đến file gốc Lưu ý CMD phải Run as administrator thì mới chạy được lệnh này. Unix (Linux, macOS) Mở […]

#Windows

Thay đổi DNS trên Windows 10

Để thay đổi DNS trên Windows 10, các bước thực hiện như sau: Bước 1. Mở Control Panel Bạn đã biết có nhiều cách để mở Control Panel, dưới đây là cách dùng lệnh Run đơn giản. 1. Nhấn tổ hợp […]