WordPress

Cập nhật thay đổi Table Prefix trong WordPress

Lần đầu cài đặt WordPress gợi ý table prefix là wp_. Ta không đổi giá trị này vẫn được, tuy nhiên, việc giữ những giá trị cài đặt mặc định sẽ…

Enable WordPress Shortcode

Để sử dụng shortcode trong từng thành phần WordPress, tuỳ nhu cầu sử dụng mà ta thêm code phù hợp vào file function.php cho phép shortcode thực thi. Widget Title Widget Text Comment…

Cách xử lý malware wp-vcd

Có thể bạn đã biết thông tin về malware wp-vcd được nói đến trên các diễn đàn WordPress thế giới từ mấy tháng vừa qua. Mình đã không biết sự vụ…

Thêm Post ID trong URL bài viết WordPress

Hẳn là bạn đã có thấy vài website hiển thị Post ID trong URL. Thí dụ như https://www.kindalog.com/them-post-id-vao-url-bai-viet-wordpress-1936/ URL có Post ID, 1936 trông kém duyên và ít thân thiện với người dùng…

Ngắt trang trong bài viết WordPress

Bài viết quá dài nhưng nội dung không thể chia thành nhiều post riêng lẻ. Nếu gặp phải vấn đề này, ta có thể cân nhắc phân trang bên trong bài…

Xóa nút Add to cart trong WooCommerce

Với WooCommerce, một sản phẩm được áp giá thì sẽ có nút Add to cart / Thêm vào giỏ hàng. Nếu muốn xóa tất cả nút Add to cart này…

Chuyển hướng trang 404 trong WordPress

Để hạn chế user bị ám ảnh bởi trang 404: Page not found, ta có thể đưa user về Home nếu họ truy cập 1 trang không tồn tại. Code…

Xóa nền vàng Google AdSense ads

Nếu sử dụng responsive ad units, đôi lúc ta sẽ thấy nền vàng khi nội dung quảng cáo có kích thước bé hơn khung nền. Nền vàng này không phải lỗi…

Nhập dữ liệu mẫu cho plugin WooCommerce

Bài viết giới thiệu một trong những cách nhập dữ liệu mẫu dùng cho giao diện WooCommerce. 1. Download file dummy-data.xml 2. Install WordPress Importer 3. Import file dummy-data.xml Notes:…